Информационна система за изследване на съвременния български език


Трифонов, Тихомир (2013) Информационна система за изследване на съвременния български език Списание CIO, кн. 9, бр. 7, 2013, 72 стр., http://cio.bg/5607_informacionna_sistema_za_izsledvane_na_savremenniya_balgarski_ezik


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Природни науки, математика и информатика

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15067
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/