Аз-ът в диалог с друг тип съзнание


Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание В: Научно-тематичен сборник с доклади от Научна сесия "85 години от участието на Българската авиация в Балканската война". Долна Митрополия.1998, том 3. с. 380-390,ISSN 1310-4624


 Докладът представя определена постановка за персонажната система и наративните особености в белетристиката на Павел Вежинов.
  Доклад
 съзнание, несъзнание, нарация, аз-повествовател
 Издадено
  15059
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/