Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals


Трифонов, Тихомир (2012) Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals Proc. 4-th Intern. Conf. Noise And Vibration, Niš, October 17th –19th, 2012, 209–212). ISBN 978-86-6093-042-4


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  15057
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/