Комплексни изображения на сигнали, обработени чрез система PULSE


Трифонов, Тихомир (2012) Комплексни изображения на сигнали, обработени чрез система PULSE Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 14-15 юни 2012 г., Том 8, стр. 70-81


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Технически науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences

 Издадено
  15055
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/