Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински


Григорова, Маргрета (2014) Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.2, 8, ISSN 1310-9561


 Текстът запознава с репортажите на полския пътешественик в Африка Кажимеж Новак в сръвнителен контекст с репортажите на Ришард Капушчински
  Статия
 Кажимеж Новак, репортаж, Африка, Ришард Капушчински


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15052
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/