Въведение в системите с икуствен интелект (колектив)


Тодоров, Георги (1996) Въведение в системите с икуствен интелект (колектив) София, Издателство на Министерството на отбраната “Св.Георги Победоносец”, 1996, 322 с.


 
  
 
 
  1505
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/