Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells


Трифонов, Тихомир (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, 2012, Serbia, pages 297-301.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки История и археология

Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities History and Archeology

 Издадено
  15048
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/