Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти


Трифонов, Тихомир (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 2012, 60-61 стр., http://cio.bg/4892_modelirane_na_informacionni_sistemi_za_otkrivane_na_podvodni_obekti


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Технически науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences

 Издадено
  15041
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/