Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век


Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век В: Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3008, бр. 7, 2009.


 Докладът разглежда творчеството на Павел Вежинов като художествен израз на определен модел за човека и битието и като проекция на трансформациите в българската белетристика от края на 60-те години и следващите две десетилетия на XX век.
  Доклад
 нарация, аз-повествование, персонаж, съзнание, несъзнавано
 Издадено
  15037
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/