Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама).


Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464


 В поредица от статии авторът изследва някои от актуалните творчески перспективи пред съвременната реклама след първата декада на 21 век. Авторът разглежда темата от различните гледни точки на участниците в процеса на изграждане на съвременния бранд, където креативността е един ключовите фактори за успех – рекламните агенции; бизнеса, в лицето на техните клиенти; съвременните потребители и тяхната роля. Същевременно се изследват някои актуални тенденции и предизвикателства в използването на различните творчески ресурси от рекламните агенции…
  Статия
 реклама, бранд, интегрирани маркетингови комуникации (ИМК), творчество, творчески процес, рекламна агенция.


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15033
 Стефан Серезлиев

1. Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, с.83. Print ISBN 978-619-198-014-7.

2. Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, с.83. Print ISBN 978-619-198-014-7.

3. Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, с.84. Print ISBN 978-619-198-014-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/