Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ.


Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 24 февруари 2012.


 В две последователни статии авторът разглежда някои актуални въпроси около съвременните Интегрирани Маркетингови Комуникации (ИМК) и брандинга. Академичната теория и професионалната практика търсят своите пресечни точки в различни полета на взаимодействие. Изследванията на тези въпроси откриват нови възможности в лабиринта от комуникационни капани и предизвикателства.
  Статия
 Интегрирани Маркетингови Комуникации (ИМК), бранд, ПР, реклама.
 Издадено
  15029
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/