De vita beata на преводача. - В: Чуждоезиково обучение, 2016, 43/1, с. 80-83. Print ISSN 0205–1834


Сабоурин-Дренска, Владимир (2016) De vita beata на преводача. - В: Чуждоезиково обучение, 2016, 43/1, с. 80-83. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"


 теорията на превода на Ирена Кръстева
  Рецензия
 теория, превод, Ирена Кръстева


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15026
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/