Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето


Павлова, Илиана (2009) Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Състав. и ред. Милена Кирова. София: Алтера, 2009, с. 89 – 108. ISBN 978-954-9757-32-3, COBISS.BG-ID 1231205092


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15024
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/