П. К. Яворов. Игри и маниери


Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, с. 89–100. ISBN 978-954-524-690-6, COBISS.BG-ID 1231350244


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15022
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/