Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив)


Тодоров, Георги (1985) Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив) ВМЕИ Габрово, 1985. 106 с


 
  
 
 
  1502
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/