Фиктивно и фикционално в "Истинна история на завладяването на Нова Испания". Към генеалогията на романа”. - В: Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91. Print ISBN 9789548712842


Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Фиктивно и фикционално в "Истинна история на завладяването на Нова Испания". Към генеалогията на романа”. - В: Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91. Print ISBN 9789548712842 Сб. "Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов", том 2.


 Генеалогия на романа
  Статия
 роман, генеалогия


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15018
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/