Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев


Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 214 – 228. ISBN 954-524-519-0, ISBN 978-954-524-519-0, COBISS.BG-ID 1243657956


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15016
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/