Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков).


Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 294 – 300. Също и в: Добруджа, №23, сб. 125 години от рождението на Йордан Йовков: Национална науч. конф., Добрич - Албена, септ. 2005, с. 222 – 227. COBISS.BG-ID 1182085092


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15013
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/