История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".


Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с.


 Първата история на старопрестолния университет, издадена в чест на неговата 40 годишнина
  Монография
 Великотърновски университет, висше образование в България, хуманитаристика
 Издадено
  150
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/