История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с. ISBN 954-524-353-8 COBISS.BG-ID - 1041629668


Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с. ISBN 954-524-353-8 COBISS.BG-ID - 1041629668


 Първата история на старопрестолния университет, издадена в чест на неговата 40 годишнина
  Книга
 Великотърновски университет, висше образование в България, хуманитаристика
 Издадено
  150
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/