Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I.


Серезлиев, Стефан (2008) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] ISSN 1313-9908


 В статията се разглеждат ключови проблеми пред модерната комуникационна агенция - в широкия спектър между мениджмънта и творческия процес.
  Статия
 комуникационна агенция, рекламна агенция, бранд, агенционно задание, творческо задание
 Издадено
  14992
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/