За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога. – В: Мисъл, слово, текст. Том ІІ.


Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога. – В: Мисъл, слово, текст. Том ІІ. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017, с. 39-46. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1281885668


 Еврейският език – езикът на старозаветните книги, е пластичен,неконцептуален, недефинитивен, отворен за смислови интерпретации и значения. Този начин да се говори за Бога е всъщност изкуство да се разговаря с Бога чрез сетивната релефност на значенията ,скрити в консонантните корени на думите. Множествеността в Единния Бог, Словото на Бога, Което сътворява света, Духът, Който съгрява водната бездна, премъдростта, която устроява видимия свят… в измеренията на тази поетика св. евангелист Йоан ще види въплъщението на Словото и Неговия исторически живот като Иисус, Който е Христос, Син Божи и Господ.
  Статия
 Разговор, говорене, език, памет, спомняне, време


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14977
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/