Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие.


Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IX, В. Търново, 2016, с. 16-21, ISBN 978-619-208-066-2 – електронно издание. Печатно издание на статията в Известия на Историческия музей – Поморие, т. 2, 2017, 158 – 162.


 
  Статия
 моливдовул, протокуропалат, Пакуриан, Аршакиди, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  14969
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Nikolov, G. – Byzantinische Zeitschrift. Band 111/2 (2018), Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 472, Nr. 1996.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/