Write and Learn.


Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.


 Учебното помагало съдържа неадаптирани текстове от съвременни англоезични автори, подходящи за провека на уменията за слушане и превод.Текстовете са придружени от лексико-семантични бележки и преговор на основни правописни правила.Текстовете от български автори са са подбрани за превод. Подходящо е за студенти и за самоподготовка с цел усвояване на писмения английски език
  Учебник / Учебно помагало
 dictations, translations, writing skills
 Издадено
  14962
 Силвия Грудкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/