Essays based on authentic materials.


Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.


 
  Статия
 writing skills, task, communication
 Издадено
  14961
 Силвия Грудкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/