Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.)


Тодоров, Георги (1985) Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.) ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1985. 49 с


 
  
 
 
  1496
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/