Questions that teach interpretation skills.


Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.


 
  Доклад
 FLT, language skills, critical thinking
 Издадено
  14958
 Силвия Грудкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/