Програма по аналитично четене на английски език.


Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.


 
  Доклад
 аналитично четене, висше образование, критическо мислене
 Издадено
  14957
 Силвия Грудкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/