Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове. – Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова.


Кънева, Пенка (2014) Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове. – Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова.


 
  Студия
 
 Издадено
  14954
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/