3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас). – Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. [Инд./Реф. в: Web of Science]


Кънева, Пенка (2015) 3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас). – Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. [Инд./Реф. в: Web of Science] Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. [Инд./Реф. в: Web of Science]


 
  Статия
 
 Издадено
  14952
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/