3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас).


Кънева, Пенка (2015) 3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас). Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. БЪЛГАРСКИ език и литература. – София: МОН, 1958-. ISSN 0323-9519 (print). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS. BG-ID1120425188.


 
  Статия
 
 Издадено
  14952
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/