Сборник задачи и въпроси за програмирано обучение по импулсна техника


Тодоров, Георги (1980) Сборник задачи и въпроси за програмирано обучение по импулсна техника София, Военно издателство, 1980, 121 с


 
  
 
 
  1494
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/