Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика


Цветков, Димитър (2015) Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика Научна конференция РУ&СУ'15, Русе, 2015.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14936
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/