Лекции по функционален анализ


Цветков, Димитър (2015) Лекции по функционален анализ Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-002-0. COBISS.BG-ID: 1267764196


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14933
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/