Leadership style analysis in different categories of military personnel


Цветков, Димитър (2015) Leadership style analysis in different categories of military personnel III International Scientific and Technical Conference. Veliko Tarnovo, 27-29 May, 2015.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14930
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/