Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system


Цветков, Димитър (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015, pp. 239 - 245. ISSN 1313-3330


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14927
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/