Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS


Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 173 -178, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14926
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/