Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi


Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 179 -186, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14921
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/