Информационен критерий на Акаике за избор на модел


Цветков, Димитър (2013) Информационен критерий на Акаике за избор на модел Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 629-638. ISSN 1314-2283


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14920
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/