On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains


Цветков, Димитър (2013) On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains arXiv:1302.0654v3, 2013.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14919
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/