Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги


Цветков, Димитър (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 639-646. ISSN 1314-2283


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14917
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/