Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване


Цветков, Димитър (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14913
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/