Изследване на поасонови временни редове с една точка на промяна чрез смес от разпределения


Цветков, Димитър (2011) Изследване на поасонови временни редове с една точка на промяна чрез смес от разпределения Mathtech2010, Шумен, 2011, том 1, стр. 112 - 116. ISSN: 1314 - 3921.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14911
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/