Двигателна активност на деца от 3 до 10-годишна възраст. Ръководство за учители и родители.


Гюлчев, Николай (1999) Двигателна активност на деца от 3 до 10-годишна възраст. Ръководство за учители и родители. Ръководство за учители и родители., В. Търново,1999.


 Представена е система от физкултурни занимания и игри, гарантиращи двигателната активност на децата от 3 до 10 години.
  Учебник / Учебно помагало
 Двигателна активност, игри, упражнения.
 Издадено
  1491
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/