Анализ на Някои Фактори на Интернет Зависимостта при Ученици и Студенти


Цветков, Димитър (2007) Анализ на Някои Фактори на Интернет Зависимостта при Ученици и Студенти Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2007.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14907
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/