За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белорадчишко.


Цветков, Димитър (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белорадчишко. Народопсихология и глобализация, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14906
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/