Мозаичното рисуване в художественото обучение


Гюлчев, Николай (2005) Мозаичното рисуване в художественото обучение Сборник: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”, том 1., В. Търново, 2005., 285-291.


 Разработката представя сведения, свързани с обособяване и установяване на учебната апликация в художественото обучение.
  Статия
 Изобразителна дейност, мозаично рисуване, апликиране.
 Издадено
  1490
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/