Математика за начални учители, втора част.


Цветков, Димитър (1999) Математика за начални учители, втора част. Абагар, В. Търново, 1999. ISBN: 954-427-300-X


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14895
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/