За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения.


Цветков, Димитър (1996) За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения. Юбилейна научна сесия на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 1996.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14893
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/