Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations.


Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14892
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/