A Time-Dependent Biochemical System


Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Математички Весник, 49(1997), 115-122.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14890
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/