Oscillations in Linear Differential-Difference Equations.


Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math Balk, Vol. 10, 1996, Fasc 1, 89-101.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14889
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/